NPnWtŚrCzPtSb
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dzisiaj jest: Czwartek, 21 Listopada 2019Porozumienie Wielkopolskie

Adres do korespondencji

ul. F. Roosevelta 15 m 6
64-920 Piła


stat Stronę odwiedziło: 307614 gości.


Geneza Związku

Inicjatorem założenia Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej był Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Tadeusz Majewicz, który jako wielki społecznik i entuzjasta zawodu lekarsko-weterynaryjnego na kanwie ówczesnych wydarzeń tj. niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na działalność inspekcji w budżecie państwa oraz bardzo niskie uposażenie pracowników inspekcji, a zwłaszcza lekarzy weterynarii, zorganizował w dniu 21 grudnia 1999 r. zebranie powiatowych lekarzy weterynarii i pozostałych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji weterynaryjnej na terenie woj. wielkopolskiego, na którym zapoznał zebranych z apelem oraz Statutem Stowarzyszenia Etatowych Lekarzy Weterynarii R.P. „HERAKLES” z siedzibą w Radomsku.
Zebrani lekarze weterynarii uznali, że apel Stowarzyszenia jest zasadny, jednakże nie daje żadnych gwarancji skutecznego działania na rzecz poprawy bytu państwowych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. Zebrani uznali, że znacznie większe możliwości i narzędzia prawne do takiego działania daje ustawa o związkach zawodowych, i dlatego, nie negując potrzeby istnienia i działania w/w Stowarzyszenia, uznali za konieczne niezwłoczne utworzenie „APOLITYCZNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PAŃSTWOWYCH LEKARZY WETERYNARII ”.
W tym celu powołano „Komitet Założycielski”, który zwrócił się z apelem za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii do wszystkich lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, z prośbą o przemyślenie tej inicjatywy i w przypadku uznania jej za słuszną, o indywidualne lub zbiorowe przesyłanie pism zawiadamiających o akcesie utworzenia i przynależności do Związku. Na powyższy apel wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń o akcesie do związku z różnych stron kraju, co skłoniło „Komitet Założycielski” do przyjęcia nazwy „OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ”.
W dniu 14 stycznia 2000 r. został złożony wniosek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o rejestrację Związku. Sąd Okręgowy wydał postanowienie (Syg. akt. INSRej. 228/00) o zarejestrowaniu Związku dniem 31 stycznia 2000 r.
W związku z tym „Komitet Założycielski” postanowił zorganizować I-szy Ogólnopolski Zjazd, na który zaprosił lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, którzy zgłosili akces do Związku, a za ich pośrednictwem prośbę o przekazanie informacji o Zjeździe innym lekarzom weterynarii, którzy byliby gotowi przystąpić do Związku.
I-szy Walny Zjazd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej odbył się w Poznaniu w dniu 18 marca 2000 r. w którym udział wzięło 87 lekarzy weterynarii.


Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej