NPnWtŚrCzPtSb
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Kwietnia 2020Porozumienie Wielkopolskie

Adres do korespondencji

ul. F. Roosevelta 15 m 6
64-920 Piła


stat Stronę odwiedziło: 314826 gości.Pismo do Min. Boni

Autor: Admin Dodano: 2011-01-08 09:52:02

OZZLWIW. 4-U/10

Pan

Michał Boni

Minister — Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Pomysł powstały w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi — w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii nagłego połączenia trzech inspekcji ( Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ) w celu stworzenia jednej o nazwie „Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności” budzi uzasadniony sprzeciw wynikający z obawy, że spowoduje to więcej strat i niepotrzebnego zamieszania niż nowych oszczędności.

1. Argument, iż połączenie inspekcji zmniejszy ilość kontroli w gospodarstwach rolnych i innych podmiotach gospodarczych jest całkowicie chybiony, ponieważ lekarza weterynarii, w zakresie związanym z medycyną weterynaryjną nie zastąpi specjalista w zakresie ochrony roślin, jak i inspektor jakości handlowej, tak więc kontrole jak dotychczas będą oddzielone.

2. Scalenie odrębnych jednostek z założenia wywołuje zwiększenie kosztów związanych z odprawami, łączeniem siedzib, naborem nowych pracowników i ich szkoleniem ( nie wszędzie uda się automatycznie przenieść pracowników IJHARS ze szczebla wojewódzkiego na powiaty). Tak więc zamiast oszczędności może dojść do zwiększenia wydatków budżetu.

3. Jednoczesny opór budzi zaproponowanie na szczeblu wojewódzkim jako przełożonego pracownika o innym wykształceniu niż lekarz weterynarii. Przypominamy, że decyzje administracyjne jakie wydaje organ państwa musi podpisać osoba o odpowiednim wykształceniu i nie może decyzji dotyczącej np. zwalczania chorób zakaźnych podpisywać inż. rolnik lub zootechnik, gdyż będzie >a nieważna. Poza tym to inspektorzy weterynarii powinni mieć wiodącą rolę w projektowanym połączeniu trzech instytucji jako, że to >a ma największy i najważniejszy zakres obowiązków.

4. Niemożliwa jest do przyjęcia nazwa nowej inspekcji, gdzie nie istnieje słowo „weterynaria”. „Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ” jako nazwa w żadnym stopniu nie oddaje sensu i zakresu jej działania. Inspekcja Weterynaryjna, która ma wejść w skład nowej jednostki jako jedno z głównych zadań realizuje zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i to nie tylko stanowiących zagrożenie dla ludzi, ale przede wszystkim dla zwierząt np. klasyczny pomór świń, choroba Aujeszkyego. Pominięcie w nazwie nowej instytucji słowa „weterynaria” zmienia sens jej funkcjonowania, na co bezwzględnie nie można się zgodzić.

5. Argument o tańszym funkcjonowaniu połączonych laboratoriów jest całkowicie chybiony, gdyż obecnie istniejące akredytowane laboratoria wojewódzkie IJHARS musiałyby być połączone z laboratoriami ZHW a to wymagałoby nowych akredytacji i dodatkowych inwestycji.

6. Biorąc pod uwagę, iż funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z oczekiwaniami naszymi i Unii Europejskiej musi być jednoznaczne, przejrzyste i pozbawione możliwości zakłóceń przedstawiony projekt stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa.

Biorąc po uwagę powyższe argumenty OZZLWIW wyraża całkowicie negatywną opinię dla pomysłu łączenia wymienionych na wstępie służb inspekcyjnych.

Z poważaniem

[<< Powrót]