NPnWtŚrCzPtSb
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Kwietnia 2020Porozumienie Wielkopolskie

Adres do korespondencji

ul. F. Roosevelta 15 m 6
64-920 Piła


stat Stronę odwiedziło: 314845 gości.Odezwa Przewodniczącego OZZLWIW

Autor: Bialystok Dodano: 2012-11-21 14:08:09

Białystok, dn.  21.11.2012 r.

Odezwa Przewodniczącego OZZLWIW

 

I co Państwo na to?

Proszę porównać treść pisma p. redaktorów z dnia 2012-11-14 pod tytułem „ Konkurencyjny Zjazd Delegatów”.

Cytat: „Kością niezgody stały się między innymi samowolnie podejmowane decyzje Przewodniczącego Związku, znacząco rzutujące na nasz wizerunek - zerwanie porozumienia trójstronnego pracującego nad ustawą dotyczącą konsolidacji inspekcji, próba wymuszania pewnych decyzji co do sposobu i celowości zarządzania naszymi skromnymi środkami finansowymi, pochodzącymi ze składek wszystkich członków Związku Zawodowego, itd…itd... Zdaje się, iż rezygnacja sekretarza i skarbnika w Zarządzie OZZLWIW  nie były w tej sytuacji przypadkowe”.

Proszę to porównać z pismem przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii- lek.wet. Tomasza Górskiego z dnia 14.11.2012 r.- pismo w załączeniu.

Otóż pismo Pana Tomasza Górskiego rzuca zgoła odmienne tj. pozytywne światło na działania naszego Związku- w przeciwieństwie do negacji zawartej w cytowanym powyżej fragmencie pisma z dnia 2012-11-14. Omawiając dalej owo pismo tj. zarzuty o samowolnym podejmowaniu decyzji przez przewodniczącego związku też mija się z prawdą. Zawsze prowadziłem konsultację z członkami zarządu podejmując ważkie kierunki działania, czy to telefonicznie, czy tez prosiłem o pisemną opinię. W tym piśmie chodzi głównie o wyjście naszego Związku z Trójporozumienia. Użyte zdania mają rzutować ujemnie na nasz związek ale pismo Tomasza Górskiego położyło ostateczny kłam temu stwierdzeniu. Związek nasz nadal zgodnie współpracował i uczestniczył w spotkaniach tyczących  projektu ustawy o przyszłości Inspekcji Weterynaryjnej. Świadczy o tym chociażby nasza obecność w dniu 19.10.2012 r. w Warszawie na spotkaniu z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą, Głównym Lekarzem Weterynarii i Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Związek nasz to nie przysłowiowy kwiatek do Korzucha to silnie umocowany twór zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych, innymi ustawami i rozporządzeniami. Działa aktywnie stawiając otwarcie swoje wnioski, uwagi i żądania. To nie „przepraszacz” w sprawach, w których zdecydowanie formułuje swoje żądania i stanowisko. Zresztą nie mamy za co przepraszać, co na własne oczy widzieli i na własne uszy słyszeli panowie od przepraszania- chociażby w rozmowie z Głównym Lekarzem Weterynarii w Sejmie –który stwierdził, że nie widzi też żadnego powodu do przeprosin, co do których mnie zmuszono i nie czuje się obrażony. Z kłamstwem można zajść daleko ale bez nadziei powrotu.

Raz jeszcze informuję, iż Zjazd Wielkopolskiego Oddziału OZZLWIW zwołany na 7.12.2012 r. jest wyłącznie Zjazdem Wielkopolskiego Oddziału OZZLWIW bez umocowań prawnych co do zwołania Walnego Zjazdu OZZLWIW. Tylko Zjazd zwołany na 5.12.2012 r. w Białymstoku jest prawomocnym Walnym Zjazdem Krajowym Delegatów  gdzie zostanie przedstawiony referat Przewodniczącego OZZLWIW oraz stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej.

Związek nasz działa i nie służy tylko do prezentowania poddańczej postawy, co powinni uzmysłowić sobie dwaj członkowie Zarządu Głównego, którzy bojkotują zebrania Zarządu wymawiając się np. zwalczaniem chorób zakaźnych, co zakrawa na kpinę, bo przecież wszyscy pracujemy. Nikła jest zatem świadomość o działalności związkowej, która jest działalnością społeczną na rzecz poprawy bytu naszej korporacji zawodowej.

Kończąc, pragnę Państwa poinformować, że nasz Związek zaistniał dzięki uporczywej i żmudnej działalności z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Komisja Sejmową, Komisją Senacką, spotkaniom rządowym i na forum międzynarodowym.

Ocena należy do Państwa czy małostkowość i ambicje osobiste mają wyższą rangę niż cele nadrzędne i działania opisane tu powyżej. 

                                                                               Z poważaniem.

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                   Józef Wszeborowski.

Pliki do pobrania:

[<< Powrót]